Wykończenie

Przedmiotem zamówienia jest montaż zestawów solarnych do podgrzewania wody użytkowej oraz wymiana kotłów c.o. na kotły opalane biomasą. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i montażu zestawów solarnych i kotłów c.o. w taki sposób aby jak najmniej ingerować w elementy konstrukcyjne i wykończenia budynków (okładziny wewnętrzne, elewacja, powłoki malarskie). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów w celu wykonania robót montażowych Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie uzupełnienia ubytków ścian, stropów, tynków, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejściach przewodów . Zakres tych prac Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i właścicielem budynku.

Właściciel budynku wykona na własny koszt ewentualne prace remontowe będące następstwem prac montażowych instalacji solarnej takich jak: malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku.

W/w obowiązki właściciela/użytkownika nie dotyczą budynków użyteczności publicznej (w tych
budynkach Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu prac włącznie z pracami
wykończeniowymi).

 

Powrót